APK Check

Welke band zoekt u?

 

APK Check: Verplicht, maar wanneer precies?

Een APK check, of netter gezegd, een Apk-keuring is verplicht. Sterker nog. Het is verboden om rond te rijden in een auto waarvan de Algemene Periodieke Keuring (APK) al is verlopen. Het is dus belangrijk om te weten wanneer je een APK check moet doen. Het probleem is alleen dat niet iedere auto op hetzelfde moment een APK check moet hebben. Gelukkig is het mogelijk om aan de hand van het RDW kenteken te achterhalen wanneer dat jouw auto een APK keuring nodig heeft. Overigens kun je met een kenteken check nog heel veel andere informatie achterhalen maar daar gaat dit stuk niet over. Eerst leg ik uit wat een APK controle exact is en vervolgens ga ik dieper in op het waarom en de wettelijke eisen van de APK keuring.

Wat is een APK Check?

In Nederland vallen gemiddeld het minst aantal verkeersslachtoffers ter wereld. Dit is mede te danken aan het feit dat we niet zomaar iedere auto de weg op laten gaan. In Nederland vinden we het belangrijk dat een auto aan een aantal minimumvereisten voldoet om de weg op te mogen. Als je een auto koopt moet een auto hieraan voldoen. Maar ook als een auto ouder wordt, moet de auto gecontroleerd worden. Tijdens de APK check wordt er gekeken of een auto nog veilig genoeg is om de weg op te mogen en of deze niet te belastend voor het milieu wordt. Het RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, is verantwoordelijk voor de controle. Echter, zij voeren niet elke autokeuring zelf uit. Dat zou ook onmogelijk zijn daar er in Nederland miljoenen auto’s op de weg zijn. De daadwerkelijke keuring, waarbij wordt gekeken naar onder andere de banden, ruitenwissers, ramen, wegligging en dergelijke, wordt uitgevoerd door gecertificeerde garagebedrijven.

Is de APK verlopen? Dan krijg je een boete!

APK keuring inplannenAls de APK verlopen is, dan riskeer je een boete. Als je in Nederland rijdt met een auto zonder APK keuring, dan krijg je daarvoor een boete. Die boete bedraagt 130 Euro. Dat is sowieso al zonde geld, maar de kosten van het rijden met een auto waarvan de APK verlopen is, kunnen nog verder oplopen. Als je in een auto met een verlopen APK rijdt en je veroorzaakt een ongeval, dan kan je ervan uitgaan dat je verzekeraar niet gaat uitkeren.  De kosten hiervan heel fors oplopen. Bij een ongeval wat relatief goed afloopt zullen de kosten een paar duizend Euro zijn, maar bij een ernstig ongeval praat je al snel of tienduizenden tot honderdduizenden Euro’s schade.

Wanneer APK verlopen?

Zulke risico’s wil je natuurlijk niet lopen. Daarom is het verstandig om ervoor te zorgen dat je precies weet wanneer APK keuring nodig is. Zoals al eerder gesteld is dit niet voor iedere auto hetzelfde. Een auto van 60 jaar of ouder hoeft nooit APK gekeurd te worden. Een auto van 30 jaar of ouder die na 31-12-1959 in gebruik is genomen, moet eens in de twee jaar APK gekeurd worden. Voor andere auto’s die op benzine rijden verloopt de APK als de vier jaar in gebruik zijn. Dan moeten deze auto’s voor het eerst hun RDW keuring ondergaan. Daarna moeten deze auto’s jaarlijks APK gekeurd worden. Voor dieselauto’s is dit hetzelfde, alleen moeten deze drie jaar na ingebruikname voor het eerst gekeurd worden.

Wanneer APK blijkt nog een lastige vraag!

Wanneer APK blijkt nog een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. Waarschijnlijk heb je de alinea hierboven een paar keer moeten lezen en weet je nog steeds niet wat de APK vervaldatum van jouw auto is. Gelukkig is daar een oplossing voor. De APK datum kan worden opgezocht met behulp van het RDW kenteken. Aan de hand van het RDW kenteken kunnen alle gegevens die nodig zijn om de APK vervaldatum te berekenen worden opgezocht en zo kan je gemakkelijk zien wanneer de APK vervaldatum voor jouw auto is. Zo kan je op tijd je auto laten herkeuren en voorkom je dat je een groot risico op een boete of erger loopt. Het enige wat je nodig hebt om de APK datum te berekenen is het RDW kenteken. Door dit kenteken online in te vullen zie je zo tot wanneer de APK geldig is!

Wanneer APK keuring nodig?

Wanneer APK nodig, veel mensen zullen niet dagelijks met deze vraag wakker worden. Dat is gelukkig ook niet nodig, maar het is niet onverstandig om voor jezelf na te gaan wanneer APK keuring nodig is. De gevolgen van het rijden in een auto waarvan de APK keuring verlopen is, kunnen namelijk nogal fors zijn. Zo krijg je in de eerste plaats een boete van €130, en in de tweede plaats keert je verzekeraar niets uit als je een ongeval veroorzaakt met een auto waarvan de APK verlopen is. Daarom is de vraag: Wanneer APK Keuring nodig, af en toe, zeer relevant.

De APK Keuring of de RDW Keuring, wat is het verschil?

De APK Keuring en de RDW keuring zijn hetzelfde. De APK keuring wordt uitgevoerd onder toezicht van de RDW, Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dat betekent dat je de APK keuring niet laat doen bij de RDW zelf, maar dat de RDW garages bevoegd maakt om de APK keuring uit te voeren. De RDW controleert vervolgens de bevoegde garages en kijkt of de aangesloten garages de APK keuring wel goed uitvoeren.

Wanneer APK keuring nodig?

Nu is er nog steeds geen antwoord op de vraag wanneer APK keuring nu eigenlijk nodig is. Dit antwoord is ook niet heel eenvoudig te geven. De APK regelgeving is namelijk niet eenvoudig. De hoofdregel uit de APK regelgeving is dat een auto pas na vier jaar nadat deze in gebruik wordt genomen APK gekeurd hoeft te worden. Daarna moet een auto om het jaar gekeurd worden. Dit is de hoofdregel, waar veel uitzonderingen op bestaan. In de eerste plaats geldt deze regel alleen voor auto’s die op benzine rijden en een beladen massa van 3500 kilogram hebben. Voor dieselauto’s is de APK regelgeving weer anders. Dieselauto’s moeten drie jaar na ingebruikname voor het eerst een Apk-keuring ondergaan, en daarna moeten ze jaarlijks gekeurd worden. Ook op deze regels kent de APK regelgeving weer uitzonderingen. Want auto’s die op 31-12-1959 in gebruik zijn genomen, moeten om de twee jaar APK gekeurd worden.

APK Regelgeving toch heel duidelijk

Aan de andere kant is de APK regelgeving toch heel duidelijk. Dit lijkt in tegenspraak met bovenstaande alinea, maar dat is niet zo. De vraag wanneer APK keuring nodig is, kan voor verwarring zorgen, de autokeuring zelf is heel helder. Om willekeur te voorkomen wordt de autokeuring gedaan volgens een vaste checklist. Aan de hand van deze checklist wordt bepaald of een auto door de Apk-keuring komt.

APK kosten

De kosten van een Apk-keuring vallen mee. Meestal kost een Apk-keuring een paar tientjes. Veel bezitters van een auto kiezen ervoor om een APK keuring samen te laten vallen met de grote beurt of de kleine beurt die een auto moet hebben. De fabrikant van een auto zal in het onderhoudsboekje aangeven om de hoeveel kilometer een auto een grote beurt of een kleine beurt nodig heeft. Tijdens een grote beurt wordt een auto intensief gecheckt op mankementen en tijdens een kleine beurt gaat het meer om routine-onderhoud. Omdat je auto voor deze beurt toch al naar de garage moet, is het verstandig om dan gelijk de Apk-keuring plaats te laten vinden. Zo combineer je twee verplichte/verstandige zaken en kan je waarschijnlijk ook besparen op de kosten. In sommige gevallen zal eventueel onderhoud zelfs nog onder de garantie vallen.

Add Comment