APK en milieu: verminder de CO2 uitstoot

Welke band zoekt u?

APK en milieu

Veel mensen denken dat de APK keuring alleen door de Europese Unie in het leven is geroepen om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren, maar dit is niet het geval. Zo is de APK keuring ook in het leven geroepen om het milieu te beschermen, namelijk door de CO2 uitstoot op een systematische manier te beperken. Meer weten over APK voor beter milieu? Lees dan meer over de strenge milieu eisen met betrekking tot de APK in dit artikel.  

Waarom APK en milieu?

Tot enkele tientallen jaren geleden was er nog niet zo veel bekend over wat onze leefwijze deed met het milieu. Zo reed iedereen zonder enige problemen overal naartoe met de auto, had men nog nooit gehoord van duurzame energie en hield men er ook vrij weinig rekening mee dat het gebruiken van specifieke verzorgingsproducten mogelijk kon bijdragen aan het beschadigen van het milieu. Dit alles veranderde enkele jaren geleden, toen plotseling op grote schaal bekend werd gemaakt wat onze leefwijze met de staat van het milieu deed. Om de fouten goed te maken die op dat moment al gemaakt waren en de volgende generaties ook een gezond milieu te bieden, zijn er diverse strenge milieu eisen doorgevoerd door de Europese Unie. Deze milieu eisen hadden onder andere betrekking op de kwaliteit van auto’s, omdat uitlaatgassen een grote invloed hebben op het milieu. Om ervoor te zorgen dat de ozonlaag niet verder beschadigd kon worden door de uitlaatgassen of de beschadiging van de ozonlaag in ieder geval zo veel mogelijk verminderd kon worden, zijn alle milieu eisen met betrekking tot uitlaatgassen verplicht geworden in de Europese Unie. Als autobezitter kun je dus niet meer onder deze regels uit, maar dien je er altijd rekening mee te houden. Doe je dit niet, dan kan jouw auto van de weg gehaald worden of kun je een flinke boete krijgen.  

Wat wordt er gecontroleerd bij APK en milieu?

Als je jouw auto naar de garage brengt voor een APK controle, wordt er goed gekeken of jouw auto voldoet aan de strenge eisen voor APK en milieu. Zo wordt er in ieder geval gekeken hoeveel 

APK en milieuuitlaatgassen je auto uitstoot, aangezien de uitlaatgassen een belangrijke rol spelen bij de beschadiging van het milieu. En of je nu een diesel auto rijdt, een auto met benzine hebt of een LPG auto rijdt: zowel diesel auto en milieu als benzine auto en milieu en LPG auto en milieu worden gecontroleerd door de APK garage. Uitstoot van uitlaatgassen wordt gemeten met een 4 gas meting doormiddel van een uitlaatgastester. Tijdens de 4 gasmeting wordt gecontroleerd hoeveel kooldioxide (CO2), koolmonoxide (CO), koolwaterstof (HC) en O2 (zuurstof) wordt uitgestoten. Deze meting wordt gedaan om te bepalen of de verbranding goed verloopt en of de katalysator goed functioneerd. In aanvulling op viergasmeting wordt bij auto's die op diesel rijden ook een roetmeting gedaan, deze wordt niet bij benzine en LPG auto's gedaan. Meer over het meten van uitstoot van uitlaatgassen voor de APK keuring vindt je op onze pagina 'Wat zijn de eisen voor de uitlaat en uitlaatgassen?'.  

 


Add Comment