APK Keuring

Welke band zoekt u?

De APK keuring is verplicht in Nederland. Maar wat is de APK autokeuring precies, en waarom is het eigenlijk verplicht? “APK keuring” staat voor Algemene Periodieke Keuring. Tijdens deze wettelijke keuring wordt een auto op een aantal punten doorgelicht. In de eerste plaats kijkt men bij het uitvoeren van de APK controle naar de verkeersveiligheid van een auto. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de milieubelasting van een auto. Veel wagenbezitters combineren deze jaarlijkse autokeuring met een kleine beurt of grote beurt. Organisaties als de Kwik Fit hanteren vaak scherpe ‘combinatieprijzen’ indien mensen zowel de autokeuring als de kleine en grote beurt bij hen laten uitvoeren. APK en onderhoud is daarom een voordelige en verstandige combinatie.  

De APK wordt uitgevoerd door RDW APK Keuringsinstellingen

Later in dit artikel zal je kunnen vinden wanneer je auto een apk keuring moet ondergaan. Eerst is de vraag aan de orde wie de APK keuring uitvoert. In Nederland wordt de APK keuring uitgevoerd onder toezicht van de RDW. De Rijksdienst voor het Wegverkeer is ‘belast’ met het uitvoeren van de APK. Toch voert de RDW niet alle APK keuringen zelf uit. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft simpelweg niet de mogelijkheid en mankracht om alle Nederlandse auto’s te controleren. Om er toch voor te zorgen dat alle auto’s in Nederland gekeurd zijn heeft het RDW geeft bepaalde garages de bevoegdheid om de RDW APK keuring uit te voeren. De RDW houdt vervolgens toezicht op deze garages om te kunnen controleren of ze dit wel zorgvuldig doen. Vaak zijn er actief waarbij men voor enkele tientjes al een dergelijke keuring kan laten uitvoeren. Goed zoeken via internet kan al veel opleveren.  

Hoe zit het met de APK regelgeving?

De APK regelgeving is heel streng. Dat is nodig ook. De overheid (het RDW) geeft aan garages, private ondernemingen, de mogelijkheid om het leven van burgers ernstig te beïnvloeden. Als een auto niet door de APK keuring komt, dan mag je daar niet meer de weg mee op. Voor veel mensen is dit een ingrijpende gebeurtenis. Probeer je zelf maar eens voor te stellen wat er zou gebeuren als je een paar maanden zonder auto zou zitten. Toch is dit noodzakelijk. Stel je maar eens voor als iedereen met een onveilige en ongekeurde auto rond zou rijden. In dat soort situaties zou je mensen krijgen die met volledig versleten banden, slechte kwaliteit distributieriemen, zonder verse olie en vele andere problemen rondrijden. Dit is voor zowel de bestuurder van een dergelijke auto zelf als voor de medeweggebruikers een gevaarlijke situatie. Dit moet te allen tijde voorkomen worden. De APK regelgeving is daarom heel streng. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van objectieve criteria. Door de APK regelgeving zo objectief mogelijk te houden, probeert de overheid ervoor te zorgen dat er willekeur ontstaat.  

De eisen die jouw auto moet hebben om door de APK heen te komen

Er zijn verschillende apk punten die tijdens een keuring worden gecontroleerd. De APK regelgeving is zo objectief mogelijk gemaakt. Hieruit vloeit voort dat de APK eisen ook helder zijn. Tijdens de APK keuring worden er veel facetten van een auto gecontroleerd. De APK eisen zijn gespecificeerd naar onderdelen van de auto. Zo zijn er APK keuringseisen voor:

Voor al deze categorieën zijn nog een keer aanvullende eisen opgesteld. De RDW regelgeving voorziet in een aanvullende checklist van deze categorieën. Tijdens een APK keuring wordt de auto op al deze apk controle punten doorgelicht en moeten al deze punten voldoende zijn. De gecertificeerde garage heeft altijd een aantal monteurs in dienst welke de auto op bovenstaande punten kunnen controleren. Als veiligheidsmechanisme hanteren deze bedrijven vaak ook nog een dubbele check. Dat betekent dat de ene monteur de keuring uitvoert terwijl een ander de kwaliteit daarvan nog eens naloopt. Zo weet je zeker dat alles veilig en goed gebeurd.  

Wat is de APK vervaldatum?

Als je dit hele lijstje zo afgaat en je bedenkt je dat dit lijstje ook weer subcategorieën heeft, dan kan je je afvragen: moet mijn auto alweer door de APK keuring? Nederland zou Nederland niet zijn als deze vraag niet eenduidig beantwoord zou kunnen worden. Het verschilt per type auto wat de apk vervaldatum is.

  • Een auto van voor 1960 heeft geen APK keuringsplicht en dus ook geen APK vervaldatum. Helaas zijn er vrij weinig mensen die nog zo’n auto hebben.
  • Auto’s van 30 jaar of ouder moeten eens in de twee jaar een APK hebben.
  •  Auto’s die in gebruik zijn genomen na 31-12-2004 moeten na vier jaar voor het eerst gekeurd worden. Daarna mogen ze twee keer om de twee jaar gecontroleerd worden en daarna moeten ze jaarlijks een Apk-keuring ondergaan. Deze apk vervaldatum geldt alleen voor benzineauto’s. Voor auto’s die op diesel rijden moet de eerste Apk-keuring na 3 jaar gedaan worden en krijgen dan een APK vervaldatum van een jaar.

Weten wat de geldigheid van je apk is? Doe de kenteken check! Op basis van een dergelijke check kan men naast het autoverleden, de schadehistorie, het aantal kilometers en dus ook de verloopdatum van de APK achterhalen. Let wel: zodra de vervaldatum in zicht komt is het altijd aan te raden om een afspraak te maken bij de garage. Doe je dit niet dan heb je de kans dat de garages bij jou in de buurt geen tijd meer hebben om de keuring uit te voeren. Het kan dan voorkomen dat de APK verlopen is en dit is een situatie die je nooit moet willen.  

De kosten APK keuring 

De kosten APK keuring vallen gelukkig wel mee. Vaak lopen de kosten echter op als er aanvullend onderhoud gedaan moet worden. Bij sommige garages zijn de kosten van de APK rond de € 20,-. Dit is een heel laag bedrag als je bedenkt wat er allemaal wordt gedaan voor dat geld. De kosten zitten hem vaak in eventuele bijkomstigheden door extra services of het voorkomen en verhelpen van problemen. Veel mensen combineren de jaarlijkse APK met een grote of een kleine beurt. Garagebedrijven spelen hier handig op in door deze prijzen te combineren. Het is overigens verstandig om jaarlijks een APK en kleine beurt af te nemen. Zo weet je zeker dat jouw auto zowel gekeurd is om op de weg te rijden maar ook voldoende verse olie heeft.

Add Comment