Hoe maak je bezwaar tegen APK afkeuring?

Welke band zoekt u?

Iedere auto moet voorzien zijn van een geldige APK keuring. Je laat een auto keuren omdat het verplicht is en met de intentie om het voertuig goed te laten keuren. Na de APK keuring krijg je een keuringsrapport met hierop aangegeven of het voertuig goed- of afgekeurd is. Bij goedkeuring weet je dat je weer een jaar of langer mag rondrijden. Bij afkeuring is er werk aan de winkel. Tevens mag je niet deelnemen aan het verkeer met een afgekeurde auto. Wel mag je een korte route afleggen indien je kan aantonen dat je een nieuwe afspraak voor APK hebt. Het kan ook zo zijn dat je voertuig wordt afgekeurd en jij het er niet mee eens bent. Je kunt hier dan bezwaar tegen aantekenen. Omgekeerd kan het ook zijn dat je een auto wilt kopen die een geldig APK heeft maar jij twijfelt over of het wel klopt. Schakel dan de RDW in via de bezwaarprocedure. Er zal dan een medewerker van de RDW komen en zal controleren die, net als tijdens de steekproef, de auto keuring controleert. Let wel op, je kan alleen bezwaar maken direct bij de APK keuring en niet een week later.

Hoe werkt de RDW APK bewaarprocedure?

Wanneer je bezwaar hebt tegen een APK afkeuring kun je een hiertegen in beroep gaan. Je moet dan direct vragen aan de garage om het APK-rapport af te geven en dient dit direct te melden bij de RDW. Je kunt ook een klacht indienen tegen het keuringsbedrijf. De RDW neemt direct contact met je op nadat je het voertuig hebt aangemeld voor herkeuring. De RDW medewerker komt zo snel mogelijk naar je toe en zal controleren of de afkeuring terecht is. Als de afkeuring onterecht is moert de keuringsinstelling de kosten van de RDW keurmeester betalen, omgekeerd ben jij verantwoordelijk voor het betalen. Heel belangrijk is het om het voertuig niet meer te verplaatsen of er werkzaamheden aan te doen. Je auto kan ook goedgekeurd worden met gebreken. Komt u niet door de apk keuring en zijn de kosten voor het repareren van uw auto dermate hoog dat het eigenlijk interessanter is om een nieuwe auto te kopen? U kunt uw auto met verlopen apk verkopen aan een autosloperij. Omdat zij uw auto volledig demonteren en gebruikte onderdelen hergebruiken, kunnen zij vaak nog een mooi bedrag betalen voor uw auto zonder apk.

Add Comment