Waar moet de RDW APK-keurmeester aan voldoen?

Welke band zoekt u?

De RDW erkende APK-keurmeester is iemand die algemene periodieke keuring (APK) uitvoert ten behoeve van de verkeersveiligheid en het milieu. Je kunt APK keurmeester worden nadat je bent opgeleid tot automonteur of technicus en een baan hebt bij een RDW APK-keuringsstation. De opleiding tot APK keurmeester volgen doe je bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Eenmaal opgeleid tot keurmeester mag je APK keuringen gaan uitvoeren op een RDW geregistreerde APK locatie. Wel moet de keurmeester zich aan de RDW APK regelgeving houden.

Regels waaraan de APK-keurmeester zich moet houden

De APK keurmeester moet zich aan bepaalde regels houden. Je kunt de APK keuring vergelijken met een audit, er is alleen voldoende / onvoldoende. De keurmeester moet zich dus altijd aan strikte regels en eisen houden bij het APK keuren van een voertuig. De regels en eisen van de APK keuring worden jaarlijks bijgewerkt. Wil je meer weten over deze regels dan raden wij je aan de APK regelgeving documenten te downloaden op de RDW APK regels voor keurmeesters pagina.

 

De APK keuring uitvoeren

De APK keurmeester moet de APK keuring aan de hand van het APK keuringsformulier uitvoeren. Je kunt zelf een auto check doen om zelf te controleren of je kunt voorkomen dat de auto wordt afgekeurd op voorkombare onderdelen. Het uitvoeren van de keuring moet gebeuren bij een RDW erkende keurlocatie en tijdens bij de RDW bekende tijdstippen. De keurmeester weet natuurlijk niet alles uit zijn/haar hoofd en kan gebruik maken van APK kaarten voor het vinden van antwoorden. Wanneer het voertuig APK gekeurd is, moet de keurmeester het voertuig afmelden bij de RDW. Afmelden moet altijd, of de auto nou goedgekeurd of afgekeurd wordt. De RDW wil er een melding van hebben in het systeem. Pas op het moment dat het voertuig wordt afgemeld bepaald de RDW of het voertuig steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. Deze steekproef wordt na de APK keuring automatisch en steekproefsgewijs ingepland. Wordt de APK keuring afgemeld dan ziet de keurmeester direct of er een RDW inspecteur langs gaar komen voor de steekproef. Bij melding voor steekproef moet het voertuig 90 minuten blijven staan en komt er een keurmeester van de RDW controleren of de regels en eisen goed zijn nageleefd. De steekproef, uitgevoerd door de RDW controleur, is er om erover te zorgen dat er geen fraude wordt gepleegd en slechte voertuigen ook echt weer goed gemaakt worden.

De APK-regelgeving SJAAK kaarten

De APK keurmeester kan gebruik maken van APK SJAAK kaarten om snel antwoord te krijgen op vragen over de APK regelgeving. SJAAK is de afkorting van Steeds Je Antwoord op de Achtergrond bij Keuren. Hiermee kan je snel antwoord krijgen op vragen met betrekking tot regels. De SJAAK kaarten zijn compact en besteden in veel afgekorte termen aandacht aan specifieke regelgeving.

Add Comment